OPE官方网址_体育彩票_体育投注_体育竞猜

个人资料
平凡往事1 (热门博主)
  • 博客访问:
博文
(2019-05-29 08:28:39)

【五绝】和友人漏夜雨声咽,晨风拨月弦。心生相思子,辗转不成眠。[阅读全文]
阅读 ()评论 (1)
(2019-05-25 19:33:33)

【七律-天道】 仰望归雁叹昏鸦, 鹰看浮云蝶看花。 庸碌故乡身是客, 圣贤无处不袈裟。 秦王疏德承天命, 诸葛违天亡汉家。 四海结缘前路远, 五湖交友到天涯。 [阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
(2019-05-25 19:32:19)

【五绝-离恨】寒夜两相望,痴心一片霜。经年离别处,月冷菊花香。[阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
(2019-05-25 19:30:52)

【五绝-秋色】蛙语半围栏,临窗寝难安。雁飞惊夜雨,摇落一天寒。[阅读全文]
阅读 ()评论 (1)
(2019-05-21 21:02:59)

【七绝-小满】花未开全鸟未眠,高低远近惹人怜。一窗明月闲望眼,又见娇儿似旧年。[阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
(2019-05-21 21:01:51)

【七言-愁】梦里魂飞知何处,唤回心上使愁归。相思无言寒双袖,忽到眉头各自飞。[阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
(2019-05-19 11:16:10)

【七绝-赠友人】 夜深雨后独凭栏, 星空高悬忆旧欢。 相约恭迎君不在, 街灯孤影照春寒。 [阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
(2019-05-19 11:14:42)

【七绝-感春】 梅影千枝百草茵, 潮湖波展口生津。 新茶偏喜清明雨, 晴后风来也无尘。 [阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
(2019-05-08 08:24:43)

【鹊桥仙】春梦东风落寞声声梦断望眼窗前无迹秉灯屏上赋新诗忆过往萦怀难释月看圆缺人生朝露谁可任牵魂魄唤回春宵寄浮云这年月何须固执[阅读全文]
阅读 ()评论 (0)

【七言】五一假期沙尘天有感 宅居昏睡少天明, 窗外风声尽狰狞。 连日沙尘逢夜雨, 荡开浊气满房清。 [阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[>>]
[尾页]